Projecten

The Hang-Out 070

The Hang-Out 070 is een huiskamerproject opgericht om een safe space te bieden aan de queer gemeenschap. Wij stellen ons op als een veilige ontmoetingsplek waar mensen uit de gemeenschap zichzelf kunnen zijn, hun zelfontplooiing stimuleren en hun eigen sociale contacten uitbreiden. Daarnaast organiseren wij ludieke, educatieve evenementen met een centraal thema dat aansluit aan de belangen van de gemeenschap. Hierin wordt vooral gelet op de leefwereld en de benodigdheden van queer mensen van kleur en mensen met een migratie-achtergrond. 

The Hang-Out 070 heeft als doel het empoweren van de queer gemeenschap. Door middel van ‘kruispuntdenken’ zorgen wij ervoor dat iedereen op hun eigen tempo vorm kan geven aan hun genderidentiteit, seksualiteit, en culturele identiteit. Dit houdt in dat wij evenveel aandacht besteden aan elk vlak van iemands persoonlijke ontwikkeling. Wij zien onszelf als een platform dat als een thuis fungeert voor de queer gemeenschap; wij geven de energie en de hoop mee zodat iedereen volop deel kan nemen aan de samenleving.

Facebook: thehangout070
E-mail: welkom@thehang-out070.nl
Website: www.thehang-out070.nl

LGBT Refugees Rainbow Den Haag

Project gericht op lhbt-vluchtelingen. Geregeld worden bijeenkomsten georganiseerd waar bezoekers elkaar kunnen ontmoeten in een veilige omgeving, ervaringen kunnen uitwisselen, dansen etc. Ook wordt voorlichting gegeven over voor vluchtelingen nuttige onderwerpen.
Facebook: lgbt refugees den haag
e-mail: lgbtrefugeesrainbowdenhaag@gmail.com