Projecten

The Hang-Out 070

Project gericht op het creëren van een veilige plek waar bi-culturele lhbt-jongeren (15 – 25 jaar) elkaar kunnen ontmoeten, informatie uitwisselen en met elkaar activiteiten opzetten. Twee keer per maand vindt een bijeenkomst plaats.
Facebook: thehangout070
E-mail: welkom@thehang-out070.nl
Website: www.thehang-out070.nl

LGBT Refugees Rainbow Den Haag

Project gericht op lhbt-vluchtelingen. Geregeld worden bijeenkomsten georganiseerd waar bezoekers elkaar kunnen ontmoeten in een veilige omgeving, ervaringen kunnen uitwisselen, dansen etc. Ook wordt voorlichting gegeven over voor vluchtelingen nuttige onderwerpen.
Facebook: lgbt refugees den haag
e-mail: lgbtrefugeesrainbowdenhaag@gmail.com